Перейти к навигации
Японской Недорогая доставка суши. . Вы знаете что пенобетонные блоки выгоднее в сравнении с другими строительными материалами.
 • Звіт з охорони праці

  До уваги голів міських, районних рад профспілки, профкомів вищих навчальних закладів.
  Донецький обласний комітет профспілки працівників освіти і науки України просить надати до 18 січня 2013 року:
  1. Звіт про нещасні випадки на виробництві за 2012 рік (ксерокопії форми 7 ТНВ, актів Н-5, Н-1.
  2. Письмову інформацію для підготовки річного звіту з питань охорони праці за схемою (додається).
  3. Матеріали на переможців огляду-конкурсу з охорони праці:
  -  подання;
  -  таблиця показників (додаток №1 до Положення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс з охорони  праці);
  -  акт перевірки стану охорони праці в закладі;
  -  пояснювальна записка(довідка), в яку включити критичний аналіз організації роботи з охорони праці, інформацію про впровадження системи управління охороною праці та позитивний досвід з цього питання.
  Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х друкованих сторінок;
  -  інші матеріали (фото-, відео тощо).

 • План работы обкома профсоюза на 2013 год

  Президиум обкома профсоюза на своем заседании 19 декабря 2012 года утвердил план работы областного комитета профсоюза на 2013 год. С ним вы можете ознакомиться во вложении.

 • Положение о проведении III фестиваля самодеятельных художественных коллективов профсоюзных организаций учреждений образования и науки Донецкой области

  Президиум обкома профсоюза на своем заседании 19 декабря 2012 года принял решение о проведении в январе-апреле 2013 года фестиваля самодеятельных художественных коллективов. Фестиваль будет проходить по таким направлениям: хоровое пение, вокальное пение, сольное пение, оркестры народных инструментов, вокально-инструментальные ансамбли, хореографические ансамбли, ансамбли бального танца, художественное чтение.

  Заявку на участие в фестивале можно найти во вложении.

 • Лист МОН щодо діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

  Щодо діяльності районних (міських)
  методичних кабінетів (центрів)

  № 1/9-797 від 01 листопада 2012 року

  12 жовтня 2012 року відбулася нарада щодо діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), зокрема, нормативного врегулювання окремих аспектів їх функціонування.

  Міністерством опрацьовано висловлені на нараді зауваження і пропозиції, проаналізовано засади діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (далі - методкабінет (центр) та за результатами повідомляємо про нижченаведене.

  Загальні питання функціонування методкабінетів (центрів) врегульовані ч. 2 ст. 14, 19 Закону України "Про освіту", ст. 41, 42 Закону України "Про загальну середню освіту", ст. 25, 26 Закону України "Про дошкільну освіту" та Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), яке затверджено наказом МОН від 08.12.2008 № 1119, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за № 1239/15930 (далі – Положення).

  У відповідності до вимог Положення засновником методкабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. У своїй діяльності районний (міський) методичний кабінету (центр) керується законодавством України, Положенням і своїм статутом або власним положенням (у випадку, якщо є структурним підрозділом органу місцевого самоврядування або виконавчої влади (місцевого органу управління освітою), а не самостійною юридичною особою). Засновник організовує діяльність методкабінету (центру), зокрема, шляхом розроблення і затвердження відповідних установчих документів (статуту або положення) та посадових інструкцій на підставі та згідно Положення, в якому визначено головні завдання, повноваження, права та обов’язки керівника і працівників (методистів) методкабінету (центру).

  Нормативно питання оплати праці, в тому числі доплат за суміщення професій (посад), підвищення посадових окладів, врегульовано нормами Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту, колективним договором тощо.

  Так, стаття 105 Кодексу законів про працю України встановлює, що розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Водночас, працівникам методкабінету (центру) встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 та у відповідності до наказу МОН від 26.09.2005 № 557, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за № 1130/11410.

  Вказаними нормативно-правовими актами надано право органу, посадовій особі вищого рівня (засновнику, керівникові установи освіти або наукової установи) встановлювати види та розміри:

  а) доплат (до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт тощо, але ці види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

  б) надбавок (до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі тощо, щодо яких не встановлено вищевказаної заборони.

  Крім цього, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки" від 20 квітня 2007 р. № 643 встановлює, що затверджені розміри підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності стосуються працівників, які займають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, в якому є, в тому числі, директор, завідувач, навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, завідувач навчально-методичного кабінету (лабораторії) тощо.

  Інформуємо, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" від 26 вересня 2012 р. № 887, Міністерством проводиться робота щодо затвердження методичних рекомендацій розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації з обов'язковим врахуванням відповідних галузевих повноважень.

  Крім цього, Міністерством проводиться робота щодо розроблення та затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, що має на меті сприяти процесу створення відповідних посадових інструкцій.

  Таким чином, просимо поінформувати про вищевикладене методкабінети (центри) всіх рівнів та повідомляємо про продовження роботи щодо вдосконалення організації діяльності методкабінетів (центрів).

  Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

 • Лист МОН України щодо атестації педагогічних працівників

  Щодо атестації педагогічних працівників


  № 1/9-779 від 25 жовтня 2012 року


  До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надходять численні звернення педагогічних працівників з приводу вимог атестаційних комісій про надання великої кількості узагальнюючих матеріалів при проходженні атестації.

  Повідомляємо, що згідно із пунктом 3.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі – Типове положення), атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіку роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає вчитель, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

  Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу у міжатестаційний період, оформлення папок з документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків й інших відомостей про роботу.

  Водночас слід зауважити, що педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист" повинні мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами.

  Покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів та штучне збільшення паперообігу лише створюють видимість роботи атестаційних комісій і, як правило, приховують неналежну організацію роботи з вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються та відсутність дієвого контролю за організацією навчально-виховного процесу.

  Наголошуємо, що вимоги голів та членів атестаційних комісій про надання педагогічними працівниками, які атестуються, будь-яких звітів про роботу, є порушенням норм Типового положення. Підготовка та оформлення великої кількості матеріалів призводить до перенавантаження педагогічних працівників, відволікає їх від виконання своїх безпосередніх обов’язків та негативно позначається на якості роботи.

  Доручаємо довести зміст цього листа до відома місцевих органів управління освітою, працівників методичних служб, керівників навчальних закладів, педагогічних працівників та вжити заходів, спрямованих на запобігання незаконним вимогам атестаційних комісій.

  Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

 • Звернення учасників ІХ Пленуму до Прем'єр-Міністра України

  Шановний Миколо Яновичу!

  Учасники 1Х Пленуму Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки України, що відбувся 28 листопада 2012 року, звертаються до Вас з приводу ситуації, що склалася з фінансуванням закладів освіти в Донецькій області і рівнем забезпечення трудових та соціально-економічних прав працівників навчальних закладів і установ освіти та студентської молоді. Протягом цього року профспілковий актив уже декілька разів звертався з цього приводу до уряду, в Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, але ситуація не змінилася на краще. Недостатність фінансового забезпечення освітньої галузі в 2012році призвела до того, що до кінця року не вистачає коштів на виплату заробітної плати працівникам у 16 містах та 6 сільських районах.

  Значне  занепокоєння викликає ситуація що склалася з фінансуванням у 2012році вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти  і науки, молоді та спорту України. У більшості вищих навчальних закладів в кошторисах 2012року повністю відсутнє, або забезпечене на 30% державне фінансування витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду бюджету.

  При цьому тягар витрат на забезпечення основної діяльності державних вищих навчальних закладів з загального бюджету України перекладено на плечі закладів, їх спеціальних фондів. На цей час повністю вичерпані можливості спеціальних  фондів вищих навчальних закладів фінансувати витрати на комунальні послуги. Це призвело до виникнення кредиторської заборгованості та загрози відключень від енергопостачання.

  Виснаження спеціальних фондів унеможливлює виконання адміністраціями вищих навчальних закладів значної частини соціально-економічних і виробничих забов*язань перед працівниками. Виникла заборгованість по заробітній платі науково-педагогічним працівникам і співробітникам, яким здійснюються виплати за рахунок спеціального фонду. Крім того, такий шлях фінансування витрат є порушенням Бюджетного кодексу України, бюджетної та фінансової дисципліни, оскільки кошти перераховані  студентами за навчання, використовуються не за цільовим призначенням. Вищі навчальні заклади не спроможні виконувати фінансові контрактні забов*язання перед студентами, що створює певні юридичні загрози. Внаслідок відсутності  коштів майже повністю зірваний процес підготовки вищих навчальних закладів до роботи в зимовий період. Учасники пленуму наголошують також на необхідності передбачення в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатків на освіту в обсягах, що відповідають гарантіям ст.61 Закону України «Про освіту», необхідних для реалізації Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери на основі базового посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати та забезпечення державних гарантій з оплати праці працівників освіти відповідно до вимог ст. 57 цього Закону, підвищення престижу праці науково-педагогічних, наукових працівників, працівників фізичної культури і спорту, збільшення рівня оплати праці працівників органів управління освіти і науки.

  З метою забезпечення рівних прав працівників бюджетної сфери на відшкодування подорожчання споживчих товарів і послуг шляхом індексації заробітної плати, вимагає приведення у відповідність із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок проведення індексації грошових доходів населення.

  Підтримуючи наміри Уряду здійснити поетапне підвищення заробітної плати працівників бюджетних галузей із забезпеченням законодавчо встановлених гарантій з оплати праці, в тому числі працівникам освіти, відповідно до схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції удосконалення оплати праці в бюджетній сфері, не поділяємо пропозиції Міністерства соціальної політики України щодо проекту Методики віднесення посад працівників до певних розрядів ЄТС, наслідком якої буде можливе зниження тарифних розрядів за певними посадами.

  Враховуючи зазначене, учасники 1Х пленуму обкому профспілки закликають Вас, шановний Миколо Яновичу, вжити заходів для вирішення питання щодо забезпечення фінансування галузі освіти в розмірах, які б гарантували нормальний перебіг навчально-виховного процесу, виконання норм чинного законодавства щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників і осіб, які навчаються.

 • Постановление 9 Пленума обкома профсоюза

  Заслушав и обсудив информацию о реализации прав и полномочий членов профсоюза, предусмотренных Законом Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников образования и науки Украины в части защиты духовных интересов, развития культурно-массовой и оздоровительной работы», 1Х Пленум обкома профсоюза работников образования и науки отмечает, что культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа являются важным мотивационным фактором пребывания в профсоюзе.

  Областной комитет, городские, районные, вузовские организации профсоюза осуществляют целенаправленную деятельность по развитию культурно-массовой работы, организации досуга членов профсоюза, распространению самодеятельного искусства и народного творчества среди учителей, преподавателей, работников и студентов высших учебных заведений.

 • Вітання з Днем місцевого самоврядування!

  Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутатський корпус! Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування від Донецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України!

 • Резолюція Всеукраїнського Форуму лідерів студентських профспілкових організацій

  Учасники Форуму лідерів студентських профспілкових організацій, підтримуючи ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших органів державної влади щодо підвищення рівня соціальних стандартів, розмірів стипендіального забезпечення, удосконалення норм законодавства шляхом запровадження нової редакції закону «Про вищу освіту», розширення форм соціального діалогу, висловлюють стурбованість станом виконання норм законодавства в частині соціально-економічного становища студентів, недосконалістю нормативно-правової бази, відсутністю дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення й розвитку.

  З метою подальшого розвитку й удосконалення державної молодіжної політики, створення умов для здобуття студентами якісної безоплатної вищої освіти та подальшого працевлаштування, поліпшення їх житлово-побутових умов, оздоровлення, стипендіального, культурно-освітнього, транспортного забезпечення вважаємо за необхідне:

 • Внимание! КВЭД-2010!

  Исходя из уставных задач и Закона Украины “О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности”, основным видом деятельности профсоюзной организации является “Деятельность профессиональных союзов”.

  На данный момент у профсоюзных организаций, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей указан следующий вид деятельности: “91.20.0 Діяльність професійних спілок”.

  Приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11 октября 2010г. № 457 (с изменениями от 29 ноября 2010 года № 530) был утверждён новый Национальный классификатор Украины ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности». Данный классификатор вступил в силу  1 января 2012 года. В соответствии с новым КВЭД-2010 основным видом деятельности профсоюзных организаций является: “94.20 Діяльність професійних спілок”.

  Весь период с 1 января 2012г. по 31 декабря 2012г. является переходным периодом, в течение которого будут параллельно действовать 2 Классификатора: старый КВЭД-2005 и новый КВЭД-2010.

  В течении этого периода все профсоюзные организации которые имеют статус юридического лица и включены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей должны обратиться в местное управление юстиции (по месту регистрации), чтобы привести свои виды деятельности в соответствие с новым   Национальным классификатором Украины ДК 009:2010.

 • V Пленум ЦК Профсоюза

  15 ноября прошел V пленум ЦК профсоюза работников образования и науки Украины.
  «Нині спостерігається активізація профспілкової діяльності. Свідченням цього є масові акції протесту, страйки, які очолюють освітянські профспілки у Франції, Іспанії, Греції, Словаччині, Польщі та інших країнах. Основними їх вимогами є недопущення зменшення фінансування освіти в умовах економічної кризи та забезпечення належного рівня оплати праці» - такими словами заместитель председателя ЦК Профсоюза Любовь Гарбаренко начала свое выступление. В Украине же Профсоюз, не отставая от зарубежных коллег, требует от власти признания отрасли образования приоритетной сферой социально-экономического, культурного и духовного развития общества.
  Оценивая успехи Донецкой областной организации профсоюза, заместитель председателя подчеркнула, что действия по организационному и информационному обеспечению, а также усовершенствованию методов внутрисоюзной работы заслуживают внимания, изучения и внедрения в другие организационные звенья Профсоюза работников образования и науки Украины.

 • Работа комиссий обкома профсоюза

  31 октября состоялось заседание комиссии обкома профсоюза по обеспечению трудовых, социально-экономических прав и интересов работников образования.  На нем обсуждались вопросы о работе районных профсоюзных организаций по социальной защите педагогических работников сельской местности, о выполнении плана работы комиссии за 2012 год, об изучении опыта работы профсоюзных организаций по социально-экономической защите сотрудников.  С докладами выступили Петр Петрович Федоренко, Елена Медведева, Александр  Аркадьевич Козлов.

 • Дружба в режиме онлайн

  В этом году профсоюзы образования и науки Донецка и Москвы отмечают дату, положившую начало их дружеским отношениям. Ровно 20 лет назад, в конце 1992 года, был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Донецким обкомом профсоюза работников образования и науки Украины.

 • Встречаемся с членами профсоюза

  В практику работы обкома профсоюза прочно вошла такая форма общения с профсоюзными коллективами, как Дни обкома, т.е. встречи членов профсоюза с руководителями обкома, членами президиума, специалистами аппарата Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.
  В соответствии с планом работы обкома профсоюза такая очередная встреча состоялась 30 октября текущего года в Енакиевском металлургическом техникуме.

 • Обсуждаются общие проблемы

  В соответствии с планом работы Совета председателей профкомов вузов Ш-1У уровней аккредитации на 2012 год в Институте последипломного образования инженерно-педагогических работников университета менеджмента образования состоялось заседание Совета.
  С хлебом-солью приветствовали профсоюзный комитет и администрация института членов Совета и приглашенных на заседание.
  С интересной информацией об институте и демонстрацией фильма выступила заместитель директора по учебной работе института Заславская Светлана Александровна.

 • Друга обласна соціальна акція «Я дарую дитині книгу»

   

  1 листопада 2012 року за ініціативи Донецької обласної колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Донецької асоціації студентських профспілкових організацій та за активної підтримки голови Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки Асі Горшкової, голови Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області Олександра Мінаєва, начальника управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Юрія Соловйова відбулася друга обласна акція “Я дарую дитині книгу”.

  Лідери профспілкових студентських організацій та органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів регіону відвідали Амвросіївську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей - сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування. Під час проведення акції, студентські лідери передали вітання дітям та колективу інтернату від голови Донецького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України Асі Горшкової, голови Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької області, ректора Донецького національного технічного університету Олександра Мінаєва, а також начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Юрія Соловйова.

Страницы