Перейти к навигации
 • Головам міських, районних організацій профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів

  Головам міських, районних організацій профспілки,

  первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів

   

  Шановні колеги!

  Донецький обком профспілки працівників освіти і науки України просить, керуючись викладеним вище листом ЦК Профспілки від 18.02.2013 р. № 02-8/99,  надіслати телеграми до Кабінету Міністрів України.

   

 • Лист ЦК від 18.02.2013 № 02-8/99 щодо забезпечення необхідної роботи в членських організаціях Профспілки з приводу ситуації, що склалася стосовно умов оплати праці освітян

  Лист Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України  від 18.02.2013 № 02-8/99  щодо звернень членських організацій Профспілки до Кабінету Міністрів України з приводу необхідності термінового прийняття відповідної постанови стосовно розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2013 році із забезпеченням щоквартального підвищення розмірів посадових окладів працівників освіти згідно з досягнутими з профспілками домовленостями, а також виконання норм статті 6 Закону України «Про оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю України щодо відповідності розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки мінімальній заробітній платі при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

 • Лист щодо проблем, які склалися з фінансуванням галузі

  Вих. № 01/15-39 від 14.02.2013 р.

   

  Головам міських, районних організацій

  профспілки працівників освіти і науки України

   

  Шановні колеги!

   

  Донецький обком профспілки працівників освіти і науки України просить Вас провести ділові зустрічі та надіслати листи Народним депутатам України щодо проблем, які склалися з фінансування галузі в цілому та у ваших містах і районах. Цю роботу необхідно провести найближчим часом з тим, щоб при корегуванні бюджету за підсумками 1 кварталу були враховані дані проблеми.

  Вважаємо за доцільне звернути увагу Народних депутатів України на наступне:

  З моменту прийняття Закону України «Про освіту» (23 травня 1991 р.) і дотепер, не виконується ст. 61 цього закону, що гарантує видатки на освіту в розмірі 10% ВВП. Впродовж дії цього закону видатки на освіту складали 4-6% національного доходу. Такі обсяги унеможливлювали створення гідних умов для перебігу навчально-виховного процесу, здобуття безоплатної освіти та підвищення її якості, доступності і інтеграції до Європейського освітнього простору.

  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 року, на жаль, залишився лише на папері.

  Докорінної зміни та удосконалення вимагають підходи до фінансування галузі в цілому та учбових закладів зокрема. Формульний підхід розрахунку фінансування загальноосвітніх навчальних закладів не відповідає вимогам сучасності і потребує скасування та заміни.

  Доречно розділити розрахунки фінансування закладів освіти на дві частини.

  Першу частину виділяти на забезпечення життєдіяльності закладів освіти з урахуванням реальних факторів і потреб, тобто виділяти кошти на:

  - капітальні та поточні ремонти;

  - придбання учбового обладнання, меблів, методичної та учбової літератури;

  - придбання комп’ютерів, оргтехніки та оплату послуг зв’язку і використання Інтернету;

  - забезпечення належного рівня технічного стану теплових систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, дахів тощо;

  У другу частину окремо виділяти кошти на забезпечення учбового процесу, заробітну плату, харчування дітей.

  Щодо оплати праці, то її рівень ніколи не відповідав законодавчо визначеному (ст. 57 Закону України «Про освіту»), а після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 25.10.2008 р. «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», якою було запроваджено фіксовану величину першого тарифного розряду (а також порядок його визначення Кабінетом Міністрів та кожен рік), фактично порушено ст. 6, 9 Закону України «Про оплату праці», ст. 96 КЗпП України.

  З цього періоду перший тарифний розряд, як основа Єдиної тарифної сітки в оплаті праці в бюджетній галузі, не відповідає законодавчо встановленому розміру мінімальної заробітної плати.

  Внаслідок цього уже п’ятий рік працівники освіти недоотримують щомісяця від 500 до 1500 гривень. Кабінет міністрів України ігнорує доручення Президента України: «вжити в установленому порядку заходів до поетапного, починаючи з 2011 року, підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту» (пункт «м» Указу Президента від 30.09.2010 р. № 926 (2010). Штучне стримування зростання заробітної плати працівників освіти не забезпечує їх соціального захисту в умовах невпинного підвищення цін і тарифів.

  Наступна проблема, яку необхідно вирішувати, стосується фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у шахтарських містах. На Донеччині традиційно склалося, що шахтарські міста об’єднують по декілька віддалених на відстані більше 10 км одне від одного шахтарських селищ – невід’ємної складової частини інфраструктури підприємств вугільної промисловості, до якої входять школи, дитячі дошкільні заклади тощо. Відстань від шкіл шахтарських селищ до центру міста складає від 5,1 до 17 км, оптимальна відстань перевезень до найближчої школи – від 2,5 до 15 км.

  Враховуючи негативні процеси, що склалися внаслідок закриття підприємств вугільної промисловості, міграції населення, зменшення шкільного контингенту, зниження наповнюваності класів в школах по шахтарських містах, з метою збереження соціальної інфраструктури шахтарських міст, пропонуємо застосування для малокомплектних шкіл шахтарських міст коефіцієнту приведення кількості учнів, як по школах сільської місцевості.

  Проблемною є і ситуація щодо фінансування міст, які мають у своєму складі селища міського типу (крім шахтарських). Наприклад, такі міста як Артемівськ, Дружківка, Харцизьк не віднесені до шахтарських міст, але мають у своєму складі селища міського типу, розташовані одне від одного на значній відстані (не менше 10 км). Тому для поліпшення стану з фінансуванням закладів освіти по зазначених містах та збереження їх інфраструктури, необхідно збільшення для Донецької області обсягу додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ.

   Окрема та найболючіша проблема – це фінансування сільської школи. В області функціонує 316 загальноосвітніх шків, розташованих у сільській місцевості, більшість з яких з малою чисельністю учнів. Визначення видатків на утримання таких шкіл виходячи з чисельності учнів не дає можливості для забезпечення належних умов функціонування цих закладів. Незважаючи на дію постанови Верховної Ради України від 19.08.2008 року «Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості» в умовах надзвичайно скрутної ситуації із наповнюваністю бюджету селищних рад, місцеві органи влади об’єктивно змушені проводити роботу по закриттю сільських шкіл.

  З метою забезпечення громадянам рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, поліпшення фінансового стану сільських шкіл та збереження їх мережі – терміново необхідно ввести коригування відповідних коефіцієнтів у формульному розрахунку фінансування загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів.

  Проблемною є і фінансування позашкільної освіти.

  Протягом останніх років позашкільні заклади не мали належної підтримки з боку держави і утримувалися за залишковим принципом. З метою збереження мережі позашкільних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів, забезпечення їх науково-методичними посібниками, програмами, відповідно до напрямків роботи та створення сучасних моделей позашкільних закладів пропонуємо при визначенні обсягу видатків на позашкільну освіти враховувати – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня; кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міст (районів); коефіцієнт охоплення учнів загальноосвітніх шкіл міст (районів) позашкільними закладами.

  Стосовно бюджету на освіту 2013 року, то в переважній більшості міст та районів області він значно напружений. Так, в окремих містах та районах, не закладені в повному обсязі кошти навіть на заробітну плату з нарахуваннями; на оплату відряджень з курсової перепідготовки закладено 50% від потреби, а в окремих містах та районах взагалі кошти на ці цілі непередбачені; в більшості міст та районів протягом останніх років не виділяються кошти на виконання ст.19 Закону України «Про охорону праці» (0,2% від ФОП на заходи з охорони праці та поліпшення умов праці); не виконується ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (0,3 % від ФОП на організацію культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи).

   

  Голова Донецького обкому профспілки                                                  

  А.С.Горшкова

 • Лист до Голови правління Фонду соціального страхування

  Вих № 01/15-37 від 11.02.2013 р.

   

  Фонд соціального страхування
  з тимчасової втрати працездатності
  Голові правління
  Горбатову В.М.

  Шановний Валерію Мироновичу!

   

  Донецький обласний комітет профспілки працівників освіти і науки України звертається до вас з приводу ситуації, що склалася з фінансуванням санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів. Так, станом на 11 лютого 2013 року з незрозумілих причин, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не виділив кошти на утримання санаторіїв-профілакторіїв. Це призвело до порушення законодавства про оплату праці. Крім того, що працівники санаторіїв-профілакторіїв своєчасно не отримали заробітну плату, також не проведено своєчасне відрахування податків та внесків до податкової та пенсійного фондів – це призвело до штрафних санкцій з боку цих органів.

  Відсутність фінансування на організацію харчування та забезпечення лікування і профілактичних заходів фактично поставило під загрозу роботу в цілому санаторіїв-профілакторіїв, викликало зростання соціальної напруги в студентських колективах.

  Просимо терміново вжити заходів щодо відновлення фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.

   

  Голова Донецького

  обкому профспілки                                                             А.С.Горшкова

   

 • Про врегулювання питання щодо Звіту про суми податкових пільг

  Керівництвом Міністерства доходів і зборів України визнано відсутність підстав для обов'язкового подання профспілковими організаціями Звіту про суми податкових пільг за доходами, які не підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 157.9 Податкового кодексу.

 • Разъяснения относительно новой отчетности по КД

  Уважаемые председатели просим Вас осзнакомится с разъяснениями ФПУ относительно новой статистической отчетности.

   

 • Пропозиції профспілок до проекту Основних напрямів бюджетної політики

  Уважаемые коллеги! Просим Вас ознакомиться с Предложниями профсоюзов к проекту Оснонвых направлению бюджетной политики на 2014 год.

 • Про проект Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

  Народним депутатом України Андрієм Пінчуком у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"" (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, що навчаються).

  Проект Закону був підтриманий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Федерацією профспілок України, його текст доопрацьовано з урахуванням вимог Міністрества фінансів України, Міністерства соціальної політики.

 • Позиція галузевої Профспілки щодо розміру І тарифного розряду ЄТС

  ФПУ підтримано позицію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо необхідності прискорення прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови про підвищення в 2013 році розмірів посадових окладів працівників бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки.

 • Обращение в комитет Верховной Рады Украины

  Донецкий областной комитет профсоюза работников образования и науки Украины направил обращение в комитет Верховной Рады Украины относительно финансирования вузов области в 2013 году. Просим ознакомиться,

 • Относительно применения Технологии комплексного оценивания педагогических работников

  Уважаемые коллеги!

  В обком профсоюза поступают многочисленные обращения по поводу применения Технологии комплексного оценивания педагогических работников в период между аттестациями и в ходе аттестации.

  Обком профсоюза провел консультации с областным институтом последипломного образования и получил соответствующие разъяснения от Галкина Сергея Георгиевича – заведующего областного центра аттестации педагогических работников, которые просим довести до сведения всех аттестующихся.


 • Вітаємо колег із присудженням освітянських відзнак

  Традиційне щорічне опитування читачів всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта» з приводу визначення найяскравіших постатей в українській освіті принесло до редакції значно більше, аніж у попередні роки, імен сподвижників, майстрів педагогічної справи.

 • Вниманию председателей городских, районных организаций профсоюзва!

  Донецкий обком профсоюза работников образования и науки Украины просит Вас подготовить и привезти в обком профсоюза 6 февраля 2013 года на совещание председателей информацию по бюджету образования на 2013 год в городе (районе).

 • Відкриття музею освіти у м. Горлівка

  26.12.2012 у м. Горлівка  відбулося відкриття першого у Донецькій області Музею освіти, як структурного підрозділу міського Будинку учителя.

  Ідея створення музею освіти міста  виникла давно і неодноразово починалися збори матеріалів, але тільки сьогодні, за підтримки міського голови  Клеп Є.В та директора департаменту освіти, молоді та спорту Кружиліна М.І. ця ідея була втілена у життя. Районні організації профспілки працівників освіти і науки України надали необхідну матеріальну допомогу, завдяки чому народження музею відбулося за сто днів.

  Основу фонду музею  складає приватна колекції Яковенко Петра Васильовича, заступника директора міського Будинку учителя, та архівні матеріали навчальних закладів міста. Експозиції музею містять різноманітні матеріали: документи, фотографії, предмети, що передають дух школярства міста у різні часи. В музеї відображено також загальний розвиток освіти  від піктограми та клинопису до сучасності.

 • Информация о работе Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки Украины за 2-е полугодие 2012 года

  Президиум обкома профсоюза, исполнительный аппарат обкома профсоюза в истекшем периоде проводили целенаправленную плановую работу по выполнению решений У1 съезда Федерации профсоюзов Украины, У11 съезда Профсоюза работников образования и науки Украины. Особое внимание было уделено выполнению Постановления Х1Х областной отчетно-выборной конференции, «Мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза в ходе отчетно-выборной кампании 2009-2010 годов», постановлений пленумов и президиумов ЦК профсоюза, Советов ОСПС, обкома профсоюза.

 • Президиум обкома профсоюза

  19 декабря 2012 года состоялся президиум Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки Украины, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

 • Отчетно-выборные собрания в декабре 2012 г.

  17 декабря состоялась отчетно-выборная конференция в первичной профсоюзной организации студентов в Донецком национальном университете. В связи с уходом Булавина А.С. на административную работу председателем избрана Галка Екатерина Александровна.

  18 декабря состоялось отчетно-выборное собрание в первичной профсоюзной организации областного управления образования. В связи с уходом Лопаты А.П. на пенсию председателем избрана Михайлова Ирина Анатольевна.

  20 декабря состоялась отчетно-выборная конференция в первичной профсоюзной организации Горловского государственного педагогического института иностранных языков. Председателем изран Полтавец Владимир Леонидович.

  Донецкий обком поздравляет вновь избранных председателей и желает им продуктивной и результативной работы.

 • Отчетное заседание Совета ДАСПО

  18 декабря на базе Донецкого национального технического университета состоялось отчетное заседание Совета Донецкой ассоциации студенческих профсоюзных организаций с участием председателя Донецкого областного комитета профсоюза работников образования и науки Украины Аси Семеновны Горшковой.

  На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

 • З Новим роком!

  Шановні  колеги!

  Щиро вітаю вас з Новим  2013 роком та Різдвом Христовим!

  Новий рік – це не лише початок  відліку нового часу, це ще один крок на шляху розвитку освіти, вищої школи, науки, це старт чергового етапу вирішення питань соціально-економічного захисту працівників галузі.

  Рік, що закінчується був складним та напруженим, але не дивлячись на усі негаразди, нам вдалося вирішити низку проблем, домогтися позитивних зрушень в оплаті праці. Напередодні свята не варто говорити про недоліки та скруту, головне що спільними зусиллями, ми зможемо подолати усі перешкоди та вирішити проблеми. Ми вдячні вам за підтримку та порозуміння і пишаємося тим, що серед членів нашої Профспілки працюють творчі і талановиті люди – небайдужі, завзяті новатори своєї справи.

  На ваші плечі покладено високу місію – формування  інтелектуального потенціалу нашої держави, виховання повноцінних, шановних членів суспільства, тому бажаємо вам ніколи не зупинятися на досягнутому, максимально реалізовувати свій потенціал.

  Хай невичерпними будуть ваша доброта і працелюбність, хай прекрасні почуття зігрівають ваші серця й наповнюють їх святковим настроєм!

  Бажаю вам успіхів, міцного здоров*я, щастя, невичерпної енергії, миру та сімейного благополуччя.

  А.С.Горшкова

  Голова Донецької обласної організації

  профспілки працівників освіти і науки України

Страницы