Перейти к навигации
 • Звернення до Міністра освіти і науки, молоді та спорту України

  01/15-293 від  07.09.2012 р.

   

  Міністерство освіти і науки,
  молоді та спорту України
  Міністру Табачнику Д.В.

   

  Шановний Дмитре Володимировичу!

   

  В Донецький обласний комітет профспілки працівників освіти і науки України надходять численні звернення від працівників комплексних дитячих юнацько-спортивних шкіл з приводу того, що тренери-викладачі не входять до Переліку посад педагогічних на науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000 р. (зі змінами та доповненнями) і тому на них не поширюється 20% надбавка за престижність педагогічної праці. Виконуючи таку ж, або і складнішу роботу, як керівник гуртка, секції, інструктор з фізкультури та маючи педагогічну освіту, тренери-викладачі отримують значно нижчу заробітну плату.

  Переконливо просимо Вас ініціювати внесення доповнень в даний Перелік щодо категорії тренер-викладач та в Постанову Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011 р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» щодо встановлення їм 20% надбавки.

  З приводу цієї проблеми Профспілкові органи звертаються до Вас не вперше, тому висловлюємо надію, що найближчим часом вона буде вирішена.

   

  З повагою
   
  Голова Донецького
  обкому профспілки                                                             А.С.Горшкова
 • Письмо о работе с депутатами всех уровней

  Исх.№01/15- 288     от   03.09.2012г.

  Председателям городских, районных,

  вузовских организаций профсоюза

   

  Уважаемые коллеги!

  Донецкий обком профсоюза работников образования и науки Украины обращает Ваше внимание на то, что в городах, районах, вузах области начата работа по формированию бюджета на 2013год.

 • Щодо надання роз`яснень при впровадженні Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

  Прем’єр - міністру України
                                   Азарову М.Я.
   
  Щодо надання роз'яснень
  Вельмишановний Миколо Яновичу!
   
  Постійна комісія з питань освіти, науки, справам культури та релігії Донецької міської ради  просить Вас надати роз'яснення щодо застосування органами місцевого самоврядування норм Постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів», а саме чи можна збільшувати  чисельність працівників освіти  під час складання штатних розписів на 2012-2013 навчальний рік у зв’язку із вступом у дію з 01.09.2012  Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603 та чи будуть  виділені додаткові асигнування з державного бюджету на утримання додаткової чисельності в 2012 році та передбачені у 2013.
   
  У зв’язку з тим, що на існуючу чисельність працівників галузі «Освіти» міста Донецька недостатньо коштів у 2012 році на захищені видатки в сумі 46,6 млн.грн., просимо Вас розглянути питання щодо виділення додаткових коштів з метою запобігання виникнення кредиторської заборгованості та  збереження соціальної стабільності серед працівників освіти. 
   
   
  З повагою,
  Голова комісії                                                                                  Горшкова А.С.
 • Письмо о работе с кандидатами в Народные депутаты

  Исх № 01/15-279 от 31.08.2012 г.

   

  Председателям городских, районных

  вузовских организаций профсоюза

   

  Уважаемые коллеги!

   

  Сейчас в городах и районах области проходят встречи с кандидатами в Народные депутаты Украины.

  Просим Вас принимать участие в этих встречах, обозначая проблемы, существующие в отрасли.

  Основными из них являются:

  1.                Недостаточное финансирование отрасли.

  С момента принятия Закона Украины «Об образовании» (23.05.1991 г.) не выполняется ст. 61 этого Закона, предусматривающая выделение 10% ВВП на образование. За весь этот период выделялось на образование от 4% до 6% ВВП. Считаем, что необходимо пересмотреть нормативные материалы технического, финансового обеспечения учреждений образования. Формульный подход к финансированию учреждений образования привел к тому, что в течении ряда лет в бюджетах всех уровней отсутствуют средства на проведение капитальных ремонтов и обновление учебно-материальной базы.

  2.                Уровень оплаты труда педагогических, научно-педагогических работников не соответствует законодательно определенному уровню.

  - С момента принятия Закона Украины «Об образовании» не выполняется ст. 57, которой определено, что государство обеспечивает

  - «встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації на рівна подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості

  - встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості».

  - С 2005 года оплата труда работников образования осуществляется на основе Единой тарифной сетки. В настоящее время размер первого тарифного разряда не соответствует уровню минимальной заработной платы, т.е. нарушается ст. 6,9 Закона Украины «Об оплате труда». Должностной оклад работника первого тарифного разряда ЕТС на конец 2012 году будет составлять только 70% от размера минимальной заработной платы, т.е. ежемесячно педагог теряет 200-300 грн.

  - Недостаточное обоснование тарифных коэффициентов между разрядами Единой тарифной сетки приводит к дифференциации тарифных ставок и должностных окладов работников, которые выполняют равную по сложности и функциональным признакам работу.

  3. Мы также предлагаем:

  - на государственном уровне законодательно закрепить практику стимулирования труда педагогических, научно-педагогических работников учащиеся и студенты которых стали победителями областных, призерами Всеукраинских и международных олимпиад, конкурсов, турниров;

  - законодательно определить введение доплаты (в процентном отношении к должностному окладу (ставки заработной платы)) работникам, награжденным знаком «Відмінник освіти»;

  - внести изменения в пенсионное законодательство относительно повышения уровня пенсионного обеспечения педагогических работников с учетом увеличения коэффициента трудового стажа, усовершенствовать порядок перерасчета пенсий работающим педагогическим работникам;

  - разработать и принять на государственном уровне программу обеспечения педагогических и научно-педагогических работников жильем (с четким определением источников финансирования);

  - внести изменения и дополнения в статью 57 Закона Украины «Об образовании», а именно:

  - абзац 8 части 1 изложить в редакции «Надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі 1 посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків»;

  - абзац 9 части 1 изложить в редакции «виплату усім працівникам закладів освіти допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки»;

  - решить вопрос финансового обеспечения введения новых Типовых штатных нормативов в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, других учебных заведениях;

  - повысить размер стипендий студентам высших учебных заведений до уровня прожиточного минимума;

  - внести изменения в главу 14 Бюджетного кодекса Украины относительно усовершенствования действующего финансирования дошкольного и внешкольного образования;

  - внести изменения в нормативно-правовые акты:

  "Положення про позашкільний навчальний заклад" щодо середньої наповнюваності груп у гуртках позашкільних навчальних закладів на базі малокомплектних загальноосвітніх шкіл у кількості не менше 5 учнів;

  постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" в частині

  планування видатків на капітальний ремонт по кожній адміністративній одиниці залежно від існуючого фонду будівель і споруд навчальних закладів, збільшення коефіцієнта при визначенні видатків на утримання шкіл з малою чисельністю учнів;

  постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" в частині обмеження прав педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, щодо забезпечення безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням;

  "Порядку поділу класів загальноосвітніх навчальних закладів на групи", визначивши необхідну кількість учнів у класі для його поділу: не менше 16 осіб для навчальних закладів сільської місцевості та не менше 23 осіб для закладів, розташованих у містах.

   

  Председатель
  Донецкого обкома профсоюза
  работников образования и
  науки Украины                                                                   А.С. Горшкова
   

 • Розклад семінару голів міських, районних, вузівських організацій Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

  10 вересня

  Відкриття семінару.

  Основні завдання Профспілки щодо захисту прав та інтересів її членів.

  Горшкова Ася Семенівна – Голова обкому Профспілки

  Перспективи  розвитку системи профспілкової освіти ФПУ

  Буяшенко Вікторія Василівна – В.о. ректора АПСВ

 • О начале учебного года 1 сентября 2012 года

  № 01/15-275 от   27.08.2012
   
  Председателям городских, районных,
  вузовских организаций профсоюза
   
  Уважаемые коллеги!

  Донецкий обком профсоюза работников образования и науки Украины просит Вас оказать правовую помощь руководителям учреждений образования по изданию приказов о начале учебного года с 1 сентября 2012 года.

  Обращаем Ваше внимание, что согласно ст.71 КЗоТ Украины привлечение работников к работе в выходные дни производится по письменному приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа и только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) учреждения, организации.

  В приказе должно быть указано (для учреждений с пятидневной рабочей неделей), что 1 сентября является выходным днем и работникам будет предоставлен на основании ст.72 КЗоТ Украины, в виде компенсации, другой день отдыха.

   
  Председатель Донецкого
  обкома профсоюза                                                              А.С.Горшкова
 • Щодо порядку проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками навчально-виховних закладів

  Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, встановлено, що з метою охорони здоров’я населення організуються профілактичні медичні огляди ряду категорій громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умо

 • Підвищено базовий рівень стипендій

  Уряд підвищив «базовий» рівень стипендії для студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ. Відповідну постанову уже розміщено на офіційному веб-порталі Кабінету Міністрів.

  Згідно з документом розміри стипендії встановлено:

  • мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі:

  – для учнів професійно-технічних навчальних закладів – 275 гривень на місяць;

 • Про дотримання діючого законодавства в зв’язку з проведенням 1 вересня Дня знань

  Міністерство освіти і науки,
  молоді та спорту України
  Міністру
  Табачнику Д.В.

   

  Про дотримання діючого законодавства
  в зв’язку з проведенням 1 вересня Дня знань

   

  Шановний Дмитре Володимировичу!

   

  Донецький обласний комітет профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу того, що наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012 року № 630 п. 3.20 передбачено урочисте проведення в навчальних закладах 1 вересня 2012 року Дня знань з нагоди початку 2012/2013 навчального року.

  Беручи до уваги, що 1 вересня поточного року є вихідним днем для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень і враховуючи, що до урочистого проведення Дня знань ще залишається достатньо часу, пропонуємо внести необхідні доповнення до наказу від 25.05.2012 № 630 щодо дотримання процедури залучення окремих працівників до роботи в цей день відповідно до вимог ст. 71 КЗпП України та компенсації за роботу у вихідний день на підставі ст. 72 КЗпП України.

  Необхідність внесення таких доповнень пов’язана з тим, що ці норми повинні відображатися і в наказах керівників органів управління освіти на місцях, що видаються на виконання наказу Міністерства від 25.05.2012 року № 630.

   

  Голова
  Донецького обкому профспілки
  працівників освіти і науки України                                 А.С. Горшкова
 • Лист щодо проблемних питань стосовно готовності навчальних закладів до 2012/2013 навчального року та впровадження нових стандартів початкової освіти

  Готуючись до підсумкової колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що відбудеться 28 серпня 2012 року, обком профспілки проаналізував окремі проблемні питання стосовно готовності навчальних закладів до 2012/2013 навчального року та впровадження нових стандартів початкової освіти. Пропонуємо Вам переглянувши їх, при наявності таких проблем, зробити відповідний аналіз щодо конкретного міста чи району та використати даний матеріал для Ваших виступів на колегіях, серпневих нарадах.

 • Информация о работе Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки Украины за 1-е полугодие 2012 года

   

  Президиум обкома профсоюза, исполнительный аппарат обкома профсоюза в истекшем периоде проводили целенаправленную плановую работу по выполнению решений У1 съезда Федерации профсоюзов Украины, У11 съезда Профсоюза работников образования и науки Украины. Особое внимание было уделено выполнению Постановления Х1Х областной отчетно-выборной конференции, «Мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных членами профсоюза в ходе отчетно-выборной кампании 2009-2010 годов», постановлений пленумов и президиумов ЦК профсоюза, Советов ОСПС, обкома профсоюза.

 • Звернення до Прем'єр-Міністра України з приводу фінансування вищих навчальних закладів Донецької області

  Шановний Миколо Яновичу!

  Донецький обласний комітет профспілки працівників освіти і науки України вимушений звернутися до Вас особисто, бо ситуація що склалася з фінансуванням вищих навчальних закладів області не вирішується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. А саме: з початку 2012 року більшість вищих навчальних закладів не отримали державного фінансування із загального фонду бюджету витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв . З метою забезпечення повноцінного та якісного функціонування вищих навчальних закладів, адміністрації змушені були оплачувати ці витрати із спеціальних фондів. Це вкрай негативно вплинуло на фонд оплати праці, на можливість повної та своєчасної виплати заробітної плати, фінансування щорічних відпусток, на можливість роботодавців сприяти оздоровленню працівників та членів їх сімей. Як наслідок, зросла напруга в трудових колективах, з’явилися критичні настрої серед працівників щодо сутності та спрямованості політики держави в галузі вищої освіти і соціального захисту працюючих, що особливо викликає занепокоєння в період передвиборчої кампанії. Звернення профспілкових організацій в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України жодних позитивних зрушень у вирішенні питання бюджетного фінансування оплати комунальних та енергопостачальних послуг не дали. Так, наприклад, профспілковий комітет первинної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» ( а це майже 4 тисячі працівників і близько 24 тисяч студентів, понад дві третини з яких навчаються за кошти держави) з цього приводу звертався в Міністерство двічі (13 лютого, 17 березня поточного року). Отримав відповідь за підписом заступника Міністра – керівника апарату П.М. Кулікова від 11 квітня 2012 року за № 1/11-4959 із запевненнями, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України докладає всіх зусиль щодо пошуку можливості перерозподілу видатків для забезпечення потреби державних вищих та професійно-технічних закладів в бюджетних призначеннях на зазначену мету. Але станом на 1 серпня 2012 року ситуація залишилася такою ж. Адміністрація університету витратила фактично усі кошти спеціального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10,8 млн. грн. і не змогла своєчасно та в повному обсязі забезпечити виплату заробітної плати, відпускних та допомоги на оздоровлення працівникам із спеціального фонду, чим порушила діюче законодавство.

  Переконливо просимо Вашого безпосереднього та особистого втручання у вирішення даної проблеми. Сподіваємося на порозуміння та позитивний результат.

   
  За дорученням президії,
  Голова Донецького обласного комітету
  профспілки працівників освіти і науки України
  А.С. Горшкова
 • Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам закладів освіти

  Донецьким обкомом профспілки працівників освіти і науки України було спрямовано лист в Кабінет Міністрів України щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам закладів освіти.

 • О внесении изменений в Порядок получекния санаторно-курортного лечения

  Донецким обкомом профсоюза работников образования и науки Украины был направлен запрос в исполнительную дирекцию Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности относительно устранения противоречий, которые объективно возникают в связи с применением «Порядка получения застрахованными лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности».

 • О подготовке материалов на Пленум обкома профсоюза

  Уважаемые председатели городских, районных, вузовских организаций профсоюза!

  В мае месяце вам был направлен вопросник для подготовки материалов к Пленуму обкома профсоюза «О реализации прав и полномочий членов профсоюза, предусмотренных Законом Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников образования и науки Украины в части духовных интересов, развития культурно-массовой и оздоровительной работы».Напоминаем, что данную информацию просим сдать в обком профсоюза до 10 августа 2012г.

 • Щодо погіршення умов індексації грошових доходів населення

  Інформуємо, що у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення», якою значно погіршено умови індексації заробітної плати працівників та стипендій студентам, обкомом профспілки, ЦК Профспілки спрямовано відповідні листи на Кабінет Міністрів України та Федерацію Профспілок України, зміст яких доводимо до вашого відома для відповідного реагування.

   

 • С Юбилеем!

  Донецкая областная организация профсоюза работников образования и науки Украины поздравляет с юбилеем председателя Совета ректоров Донецкого региона, ректора Донецкого национального технического университета с Юбилеем!

  Уважаемый Александр Анатольевич!

  Примите самые добрые, самые теплые и сердечные поздравления с Юбилеем!

  Донецкая областная организация профсоюза работников образования и науки Украины гордится тем, что в эти годы сложились партнерские отношения между возглавляемым Вами советом ректоров вузов Донецкого региона и областной профсоюзной организацией. Ваша жизнь выдающегося ученого, талантливого и мудрого руководителя, общественного деятеля – самый настоящий образец жизнелюбия, преданности выбранному делу.

  Благодаря Вашей неиссякаемой энергии Университет успешно выполняет поставленные задачи, динамично развивается, как мощный образовательный комплекс государственного и мирового масштаба.

  Президиум Донецкого обкома профсоюза работников образования и науки Украины благодарит Вас за реальное влияние на уровень социальной защиты работников университета и вузов Донецкой области.

  Спасибо Вам за Вашу душевную щедрость, за стремление каждым своим поступком делать окружающий мир добрее, теплее, человечнее.

  Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, достатка, энергии, любви и внимания самых близких для Вас людей. Пусть никогда не иссякает источник Вашего творческого вдохновения, пусть живут в Вашем сердце самые заветные идеалы Добра, Счастья, Любви и Понимания!

 • Поздравляем с Днем бухгалтера!

  Донецкий областной комитет профсоюза работников образования и науки Украины сердечно поздравляет всех бухгалтеров с профессиональным праздником – Днем бухгалтера.

  Есть прекрасная профессия на свете,

  О которой знают взрослые и дети,

  Без которой не дадут зарплаты,

  Провести забудут разные затраты,

  Залежатся все проводки и отчеты,

  Словом - остановится работа.

  Чтоб к такому нам не доходить -

  Будем мы бухгалтера ценить.

  С днем его великим поздравлять,

  Счастья и здоровья всем желать!

 • Вітаємо переможців конкурсу "Молода людина року"

  20 червня визначено переможців обласного конкурсу «Молода людина року - 2012». Урочисті заходи з цього приводу, а також з нагоди Дня молоді відбулися в Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Кращих молодих людей та дівчат регіону привітали керівники області - голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, заступник голови Донецької облради Ігор КОВАЛЬ та заступник голови Донецької облдержадміністрації Тамара ЛУК'ЯНЧУК.

Страницы