Перейти к навигации
Укладка бетонных полов. Пробковое покрытие для стен. . гипертония у пожилых . Предлагаем источнкики бесперебойного питания ups серии ML производства GE Digital Energy.
 • Презентации, выступающих на IX пленуме обкома профсоюза

  Во вложении Вы можете скачать презентации выступающих на пленуме обкома профсоюза

 • Звернення учасників ІХ Пленуму до Прем'єр-Міністра України

  Шановний Миколо Яновичу!

  Учасники 1Х Пленуму Донецького обкому профспілки працівників освіти і науки України, що відбувся 28 листопада 2012 року, звертаються до Вас з приводу ситуації, що склалася з фінансуванням закладів освіти в Донецькій області і рівнем забезпечення трудових та соціально-економічних прав працівників навчальних закладів і установ освіти та студентської молоді. Протягом цього року профспілковий актив уже декілька разів звертався з цього приводу до уряду, в Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, але ситуація не змінилася на краще. Недостатність фінансового забезпечення освітньої галузі в 2012році призвела до того, що до кінця року не вистачає коштів на виплату заробітної плати працівникам у 16 містах та 6 сільських районах.

  Значне  занепокоєння викликає ситуація що склалася з фінансуванням у 2012році вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти  і науки, молоді та спорту України. У більшості вищих навчальних закладів в кошторисах 2012року повністю відсутнє, або забезпечене на 30% державне фінансування витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду бюджету.

  При цьому тягар витрат на забезпечення основної діяльності державних вищих навчальних закладів з загального бюджету України перекладено на плечі закладів, їх спеціальних фондів. На цей час повністю вичерпані можливості спеціальних  фондів вищих навчальних закладів фінансувати витрати на комунальні послуги. Це призвело до виникнення кредиторської заборгованості та загрози відключень від енергопостачання.

  Виснаження спеціальних фондів унеможливлює виконання адміністраціями вищих навчальних закладів значної частини соціально-економічних і виробничих забов*язань перед працівниками. Виникла заборгованість по заробітній платі науково-педагогічним працівникам і співробітникам, яким здійснюються виплати за рахунок спеціального фонду. Крім того, такий шлях фінансування витрат є порушенням Бюджетного кодексу України, бюджетної та фінансової дисципліни, оскільки кошти перераховані  студентами за навчання, використовуються не за цільовим призначенням. Вищі навчальні заклади не спроможні виконувати фінансові контрактні забов*язання перед студентами, що створює певні юридичні загрози. Внаслідок відсутності  коштів майже повністю зірваний процес підготовки вищих навчальних закладів до роботи в зимовий період. Учасники пленуму наголошують також на необхідності передбачення в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатків на освіту в обсягах, що відповідають гарантіям ст.61 Закону України «Про освіту», необхідних для реалізації Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери на основі базового посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати та забезпечення державних гарантій з оплати праці працівників освіти відповідно до вимог ст. 57 цього Закону, підвищення престижу праці науково-педагогічних, наукових працівників, працівників фізичної культури і спорту, збільшення рівня оплати праці працівників органів управління освіти і науки.

  З метою забезпечення рівних прав працівників бюджетної сфери на відшкодування подорожчання споживчих товарів і послуг шляхом індексації заробітної плати, вимагає приведення у відповідність із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок проведення індексації грошових доходів населення.

  Підтримуючи наміри Уряду здійснити поетапне підвищення заробітної плати працівників бюджетних галузей із забезпеченням законодавчо встановлених гарантій з оплати праці, в тому числі працівникам освіти, відповідно до схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції удосконалення оплати праці в бюджетній сфері, не поділяємо пропозиції Міністерства соціальної політики України щодо проекту Методики віднесення посад працівників до певних розрядів ЄТС, наслідком якої буде можливе зниження тарифних розрядів за певними посадами.

  Враховуючи зазначене, учасники 1Х пленуму обкому профспілки закликають Вас, шановний Миколо Яновичу, вжити заходів для вирішення питання щодо забезпечення фінансування галузі освіти в розмірах, які б гарантували нормальний перебіг навчально-виховного процесу, виконання норм чинного законодавства щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників і осіб, які навчаються.

 • Постановление 9 Пленума обкома профсоюза

  Заслушав и обсудив информацию о реализации прав и полномочий членов профсоюза, предусмотренных Законом Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников образования и науки Украины в части защиты духовных интересов, развития культурно-массовой и оздоровительной работы», 1Х Пленум обкома профсоюза работников образования и науки отмечает, что культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа являются важным мотивационным фактором пребывания в профсоюзе.

  Областной комитет, городские, районные, вузовские организации профсоюза осуществляют целенаправленную деятельность по развитию культурно-массовой работы, организации досуга членов профсоюза, распространению самодеятельного искусства и народного творчества среди учителей, преподавателей, работников и студентов высших учебных заведений.

 • V Пленум ЦК Профсоюза

  15 ноября прошел V пленум ЦК профсоюза работников образования и науки Украины.
  «Нині спостерігається активізація профспілкової діяльності. Свідченням цього є масові акції протесту, страйки, які очолюють освітянські профспілки у Франції, Іспанії, Греції, Словаччині, Польщі та інших країнах. Основними їх вимогами є недопущення зменшення фінансування освіти в умовах економічної кризи та забезпечення належного рівня оплати праці» - такими словами заместитель председателя ЦК Профсоюза Любовь Гарбаренко начала свое выступление. В Украине же Профсоюз, не отставая от зарубежных коллег, требует от власти признания отрасли образования приоритетной сферой социально-экономического, культурного и духовного развития общества.
  Оценивая успехи Донецкой областной организации профсоюза, заместитель председателя подчеркнула, что действия по организационному и информационному обеспечению, а также усовершенствованию методов внутрисоюзной работы заслуживают внимания, изучения и внедрения в другие организационные звенья Профсоюза работников образования и науки Украины.

 • О подготовке материалов на Пленум обкома профсоюза

  Уважаемые председатели городских, районных, вузовских организаций профсоюза!

  В мае месяце вам был направлен вопросник для подготовки материалов к Пленуму обкома профсоюза «О реализации прав и полномочий членов профсоюза, предусмотренных Законом Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников образования и науки Украины в части духовных интересов, развития культурно-массовой и оздоровительной работы».Напоминаем, что данную информацию просим сдать в обком профсоюза до 10 августа 2012г.

 • VIII Пленум обкома профсоюза

  21 марта 2012 года в большом зале Дома профсоюзов состоялся VIII Пленум обкома профсоюза работников образования и науки Украины.